....

.

سرو کله ام چائیده بد جووووووور خمیازه

فقط می تونم بخونم. جون تایپ کردن ندارم.... شرمنده.

.

.

.

پ.ن. شما هم وقتی مریض هستین دلتون می خواد برین خونه ی پدریتون و تو تخت خودتون باشین و مامانتون ازتون پرستاری کنه؟

   + کتایون - ٩:٥۱ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢ آذر ۱۳۸۸