بدون شرح

روزی لقمان به پسرش گفت: به تو سه پند می دهم که کامروا شوی.

اول این که سعی کن در زندگی بهترین غذای جهان را بخوری!

دوم این که در بهترین بستر و رختخواب جهان بخوابی.

و سوم اینکه در بهترین کاخ ها و خانه های جهان زندگی کنی.

پسر لقمان گفت:پدر ما خانواده ای بسیار فقیر هستیم چگونه من می توانم این کارها را انجام دهم؟

لقمان جواب داد: اگر کمی دیرتر و کمتر غذا بخوری هر غذایی که بخوری طعم بهترین غذای جهان را می دهد.

اگر بیشتر کار کنی و کمی دیرتر بخوابی در هر جا که بخوابی احساس می کنی بهترین خوابگاه جهان است.

و اگر با مردم دوستی کنی در قلب آنها جای می گیری و بهترین خانه های جهان از آن توست.

   + کتایون - ۳:٢۳ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸۸