گزینه ی چهارم

جای خالی را با یکی از چهار گزینه ی زیر پر کنید:

ما ( نسل بشر )  .......... هستیم .

الف:  قاتلین بالفطره  

ب: حرام زاده

ج: زنا زاده

د: هر سه

.

گرینه ی چهارم درست است.

در این که ما از نسل قابیلیم شکی نیست چون عمو هابیل جوانمرگ شد البته به دست آقاجون قابیل. پس همگی از دی اِن اِیِ یک قاتل بالفطره بوجود آمدیم.

خب چون در زمان آقاجون قابیل کسی نبوده که صیغه ی عقد رو جاری کنه و مهم تر اینکه ایشون با خواهرشون ( مَحار ِم ) رفتن سانفرانسیسکو و ما بوجود آمدیم پس گزینه ی دوم و سوم هم درسته.

. 

.

می گم که با این حساب شیطان حق داشته به انسان سجده نکنه ها.

.

.

.

   + کتایون - ۱:۳٠ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢۸ دی ۱۳۸۸